Ablo Group

Firma ABLO Group wykonuje montaż instalacji i programowanie zintegrowanych systemów sterowania dla:

  • Obiektów konferencyjnych,
  • Lokali gastronomicznych.

Zintegrowane systemy sterowania mogą integrować w sobie i sterować takimi instalacjami jak:

  • Oświetleniowa (załączanie i wyłączanie stref oświetlenia, regulacja natężenia światła),
  • Wentylacyjna (regulacja temperatury i wydajności elementów wentylacji),
  • Nagłośnieniowa (załączanie i wyłączanie stref nagłaśniania, regulacja poziomu sygnału itp.),
  • Wizualna (rozwijanie ekranów projekcyjnych, uruchamianie projektorów multimedialnych.

Posiadając w obiekcie zintegrowany system sterowania ułatwia i upraszcza się jego użytkowanie i zdecydowanie podnosi jego prestiż. Jest to element bez którego nie można się obyć zarówno w dużych obiektach komercyjnych jak i własnym salonie w domu.