Ablo Group

W marcu 2013 roku ABLO Group sp. z o.o. w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja klasztoru Powizytkowskiego na Centrum Działań Artystycznych w Lublinie” zrealizowała dostawę następujących typów ustrojów akustycznych na budowę Klasztoru Lublin II, mieszczącej się w Lublinie przy ul. Peowiaków 12:

  • UP2-FP,
  • UP3WB-FP.