Ablo Group

W nowym budynku Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ABLO Group wykonało prace instalacyjne w zakresie akustyki wnętrz oraz technologii teatralnej i techniki studyjnej. Zakres prac obejmował instalację:

 • Systemu elektroakustycznego
 • Systemu interkomowego
 • Systemu wideo
 • Systemu oświetlenia scenicznego
 • Technologii estradowej

 

Pracami instalacyjnymi objęte zostały między innymi pomieszczenia takie jak:

 • Sala koncertowa
 • Sala audytoryjna
 • Duże i małe studio
 • Duża i mała reżysernia
 • Duża i mała sala prób
 • Sala baletowa
 • Pomieszczenia techniczne

 

ELEKTROAKUSTYKA

System elektroakustyczny obiektu oparty jest w znacznej części o cyfrowy format transmisji sygnałów fonicznych MADI. Sercem systemu jest matryca M.1K2 firmy Direct Out umożliwiająca routing dowolnego sygnału wejściowego w formacie MADI na dowolne wyjście. Do matrycy M.1K2 podłączone są sygnały z sali koncertowej, studiów nagraniowych, sali audytoryjnej, sali baletowej i z sal prób. Sygnały te mogą być niezależnie przesyłane do obydwu reżyserni nagraniowych, co umożliwia jednoczesną wielośladową rejestrację sygnałów fonicznych pochodzących z różnych miejsc.

 

KOMPLEKS NAGRANIOWY

W ramach techniki studyjnej duża i mała reżysernia nagraniowa wyposażone zostały w identyczne zestawy narzędzi służących do rejestracji, edycji, miksowania i odsłuchu sygnałów fonicznych. System opiera się na produktach firmy AVID, takich jak HD omni i HD madi. Jako program do edycji dźwięku (DAW) został użyty Pro Tools.

Oba pomieszczenia zostały wyposażone w cyfrową  konsoletę foniczną Yamaha 01V96i, połączoną z systemem do rejestracji wielośladowej za pomocą formatu ADAT. Do konsolety podłączony jest odtwarzacz CD oraz odtwarzacz/rejestrator CompactFlash. Ponadto do konsolety można podłączyć bezpośrednio sygnały analogowe ze studiów nagraniowych, co umożliwia ich rejestrację z pominięciem sieci MADI. W obu pomieszczeniach zainstalowano 2 systemy odsłuchowe: główny i bliskiego pola umożliwiające odsłuch zarówno stereo jak i w formacie 5.1.

 

SALA KONCERTOWA

W sali koncertowej odbywać się będą przede wszystkim koncerty muzyki klasycznej i głównie pod tym kątem została ona wyposażona. Jednak poza koncertami klasycznymi w sali tej mogą odbywać się również inne wydarzenia, takie jak na przykład koncerty muzyki rozrywkowej. W związku z tym zainstalowany został tam system nagłaśniający.

Na scenie przewidziane zostało łącznie 9 przyłączy sygnałowych, umożliwiających przesyłanie sygnałów analogowych ze sceny do krosownicy sygnałowej. Na krosownicy dokonuje się wyboru 32 kanałów, które są przekazywane do splittera, a następnie do przetworników A/C sieci MADI (wykorzystywanej przede wszystkim do nagrywania) oraz sieci EtherSound, na której opiera się system nagłośnienia sali koncertowej. Sygnał w formacie EtherSound przekazywany jest do cyfrowej konsolety fonicznej Yamaha LS9, znajdującej się w reżyserni sali koncertowej lub na wydzielonym stanowisku realizatora na widowni.

Nagłośnienie sali zostało zrealizowane w oparciu o pasywny system firmy L-Acoustics oraz wzmacniacze mocy tej samej firmy. Sygnały głośnikowe ze wzmacniaczy mocy przekazywane są na krosownicę głośnikową, na której dokonuje się przyporządkowania sygnałów głośnikowych do odpowiednich przyłączy znajdujących się na estradzie i stropie technicznym. W przypadku bardziej wymagających wydarzeń artystycznych przewidziano również dostawienie na estradzie dwóch urządzeń głośnikowych niskotonowych.

W reżyserni sali koncertowej znajduje się również konsoleta oświetleniowa sterująca za pomocą linii DMX. Przyłącza DMX rozmieszczono na:

 • Estradzie
 • Pomostach technicznych
 • Sztankietach oświetleniowych
 • Wieszakach bocznych nad estradą i widownią

 

Źródłami światła są:

 • Reflektory typu PC
 • Reflektory profilowe o zmiennych kątach świecenia
 • Reflektory prowadzące umieszczone w reżyserni oświetleniowej

 

SALA AUDYTORYJNA

Na estradzie sali audytoryjnej zamontowano przyłącze sygnałowe, z którego sygnały trafiają do cyfrowej konsolety fonicznej Yamaha 01V96i, do której podłączony jest również odtwarzacz CD oraz odtwarzacz/rejestrator CompactFlash. Zmiksowany sygnał przesyłany jest do wzmacniaczy mocy, a następnie do urządzeń głośnikowych umieszczonych w sali. Zainstalowany system umożliwia wysłanie 2 niezależnych torów odsłuchowych dla artystów.

Konsoleta została rozszerzona o dodatkowe 8 kanałów wejściowych i wyjściowych za pomocą przedwzmacniacza i konwertera analogowo-cyfrowego Focusrite OctoPre MkII. Konsoleta, wzmacniacze mocy i inne urządzenia peryferyjne zostały umieszczone w skrzyni transportowej, co umożliwia ich zastosowanie w innych miejscach.

Dodatkowo zainstalowana konsoleta może działać jako interfejs foniczny USB, umożliwiając wielośladową rejestrację na dowolnym komputerze PC z zainstalowanym dedykowanym oprogramowaniem.

 

SZAFA AV

Jako wyposażenie dużej i małej sali prób oraz sali baletowej dostarczono 3 mobilne szafy z wyposażeniem audiowizualnym. Każda z szaf składa się z:

 • Telewizora LCD 32’’
 • Odtwarzacza Blu-ray
 • Cyfrowego projektowa dźwięku

Szafy umożliwiają odtworzenie materiału audiowizualnego z płyt CD, DVD, Blu-ray oraz z urządzeń podłączonych przez port USB.

 

SYSTEM INSPICJENTA

Zespół ABLO Group Sp. z o.o. był odpowiedzialny również za montaż i konfigurację systemu inspicjenta. Zainstalowany system składa się z następujących elementów:

 • Komunikacji - matrycowa typu punkt-punkt
 • Komunikacji - typu party line (każdy z każdym)
 • Rozgłoszeniowego
 • Nasłuchu akcji
 • Transparentów CISZA
 • Zegarów cyfrowych

System ten umożliwia:

 • Konfigurację połączeń oraz adresów poprzez zewnętrzny komputer
 • Konfigurowanie pulpitów użytkowników z wyświetlaczami alfanumerycznymi oraz możliwość opisania adresów
 • Wielostrefowe rozgłaszanie komunikatów w pomieszczeniach z pulpitów interkomowych z funkcją priorytetu
 • Możliwość włączenia nasłuchu akcji scenicznej wraz z regulacją poziomu sygnału w strefach rozgłoszeniowych
 • Komunikację dwukierunkową w trybie full-duplex poprzez przewodowe pulpity interkomowe

 

SYSTEM PODGLĄDU WIDEO

W budynku zainstalowano system podglądu wideo składający się z 11 kamer podglądowych umiejscowionych w stałych lokalizacjach. W zależności od pomieszczenia użyto kamer do pracy dziennej lub kamer dualnych do pracy zarówno dziennej, jak i nocnej. Kamery stałopozycyjne posiadają wymienne obiektywy o zmiennej ogniskowej, regulowane manualnie. Kamera sterowalna znajdująca się na tylnej ścianie sali koncertowej natomiast posiada obiektyw zintegrowany na stałe
z kamerą.

Zainstalowany system podglądu wideo zapewnia:

 • Podgląd obrazu z dowolnej kamery przy wykorzystaniu analogowego tunera TV poprzez wybranie odpowiedniego kanału TV
 • Podgląd kilku obrazów na ekranie jednego monitora
 • Możliwość sterowania kamerą z pulpitu inspicjenta
 • Możliwość taniej i łatwej rozbudowy systemu

 

ADAPTACJA AKUSTYCZNA

Zespół ABLO Group odpowiedzialny był również za dostarczenie ustrojów akustycznych modelujących akustykę wnętrz. W adaptacji akustycznej wykorzystano ustroje z asortymentu marki Wave Acoustic takie jak:

 • UP2 – płytowy ustrój rezonansowy pochłaniający zakres małych częstotliwości
 • UP3 – płytowy szerokopasmowy ustrój rezonansowy
 • D7MF – ustrój akustyczny rozpraszający najefektywniej średni zakres częstotliwości

Dużym wyzwaniem było odwzorowanie akustyki sali koncertowej w dużej sali prób. Zadanie to jest bardzo trudne w realizacji, ponieważ pomieszczenia te są odpowiednio mniejsze. Dzięki zastosowaniu ustrojów rozpraszających  firmy Wave Acoustic zamontowanych na ścianach oraz podwieszonych pod sufitem cel ten udało się osiągnąć w znacznym stopniu.

 

TECHNOLOGIA ESTRADOWA

Dopełnieniem wymienionych systemów jest górna mechanika składająca się z:

 1. Kurtyny z napędem ręcznym
 2. Trzech sztankietów głośnikowych dla głównych klastrów głośnikowych z napędem elektrycznym i cyfrowym licznikiem wysokości
 3. Dwóch sztankietów rurowych oświetleniowych z doprowadzonym zasileniem przy pomocy przewodów ruchomych z napędem elektrycznym i cyfrowym licznikiem wysokości
 4. Czterech sztankietów rurowych dekoracyjnych w tym sztankiet horyzontowy z napędem elektrycznym i cyfrowym licznikiem wysokości

Całość napędów mechaniki górnej sterowna jest z kasety sterowniczej podłączanej do przyłącza zlokalizowanego na estradzie.

Ponadto zostały dostarczone składane podesty dla chóru w ilości 6 sztuk o łącznej długości ~12 m. Dostarczone podesty są przygotowane do transportu i montażu przez jedną osobę.