Kontakt

Adres

ABLO Group sp. z o. o.
ul. Opolska 140
52 - 014 Wrocław

NIP: 899-273-41-45
KRS: 0000411793
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 60 000 zł